Verblijf

GEZIN

• Cultureshock


NEDERLANDSE TAAL

• Tips


SCHOOL TIJDENS VERBLIJF

• Verwachtingen

• Aanwezigheid

• Proefwerken en cijfers


THUISLAND

• Contact Natural Parents

• Bezoek Natural Parents

REISREGELS

• Buitenlandse reizen, binnenlandse reizen, en logeren

• Reizen zonder toestemming van YFU, met toestemming van gastgezin

• Reizen met toestemming van YFU, natuurlijke ouders en gastgezin

• Reizen die niet zijn toegestaan


YFU REGELS

• Don'ts

• Gevaarlijke activiteiten


PROBLEMEN

• Escalatieladder


KALENDER

• Jaar studenten - zomeraankomst

• Semester studenten - zomeraankomst

• Trimester studenten - zomeraankomst

• Jaar studenten - winteraankomst

• Semester studenten - winteraankomst

TERUG