Thuisland

Contact met het eigen land

Het hangt volledig van de student af hoeveel contact hij/zij met het thuisland heeft. Sommigen hebben de behoefte om dagelijks contact te onderhouden, anderen hebben hier totaal geen behoefte aan. De student moet integreren in Nederland en tijdens de voorbereiding in het thuisland en de oriĆ«ntatie in Nederland wordt dan ook de nadruk gelegd op de integratie in Nederland en in mindere mate contact onderhouden met het thuisland. Veel contact met thuis kan een teken zijn van heimwee en soms willen de ouders dat de student elke dag een bericht stuurt. Wees hier alert op en bespreek dit met de student en met de contactpersoon. Als er een probleem is met de ouders, neem dit dan op met de contactpersoon. YFU kan dan met YFU uit het zendende land contact opnemen en die kunnen het met de ouders bespreken. Dit houdt de lijnen zuiver en neutraal. Contact tussen gastouders en natuurlijke ouders is het liefst weinig en beperkt tot praktische of leuke zaken. Bespreek problemen van de student dus ook niet rechtstreeks met de natuurlijke ouders, maar via de hierboven beschreven weg.
Verder is het belangrijk dat de student het thuisfront niet steeds confronteert met eventuele problemen die zich hier voordoen. Ook hier leggen we de nadruk op het belang van goede communicatie tussen gastgezin en gastkind. Uw gastkind kan snel geneigd zijn om problemen via mail, brief of telefonisch aan te kaarten in het thuisland. Dit zorgt vaak voor onnodige bezorgdheid bij de biologische ouders.

Bezoek van natuurlijke ouders

Uit ervaring weten wij dat een bezoek van ouders of vrienden, voor zowel student als gastgezin, niet altijd positief uitpakt. In voorgaande jaren hebben studenten ervaren dat zij tijdens het bezoek moeite hadden hun houding te bepalen ten opzichte van de twee partijen: de ene uit het eigen land, de andere uit het gastland. Een groot deel van de totaalbeleving kan ze worden afgenomen wanneer familie of vrienden zich mengen in het unieke van de uitwisselingservaring. In gevallen waar het (nog) niet goed gaat met de student, bijvoorbeeld als hij/zij nog moet werken aan de contacten met Nederlandse vrienden of gastfamilie, kan een bezoek van vrienden of familie negatief werken; de student kan dan (nog meer) moeite krijgen zich te aarden in het gastland en ook heimwee kan opspelen na het bezoek.
Wanneer u verneemt dat een dergelijk bezoek wordt gepland, dan is het goed om hier open met uw gastkind en andere gezinsleden over te praten. Bespreek het bezoek ook altijd met uw contactpersoon en met het YFU-kantoor. In de regel wordt er voor een dergelijk bezoek geen toestemming verleend in het eerste half jaar van de uitwisseling.

TERUG