School

SCHOOLINSCHRIJVING
Zodra u het schooldossier heeft gekregen van het YFU-kantoor kunt u uw student in gaan schrijven bij de school. Over het algemeen staat de school waar uw eigen kind naar school gaat/is gegaan het meest open voor een uitwisselingsstudent. Heeft u (nog) geen eigen kinderen die naar de middelbare school gaan, raden wij u aan allereerst de scholen bij u in de buurt te benaderen. Ook weet uw contactpersoon welke scholen in de voorgaande jaren YFU-uitwisselingsstudenten hebben gehad en met deze informatie kan het makkelijk zijn om uw student te plaatsen. 

De informatie op deze pagina kan u helpen met eventuele vragen die de school voor u heeft. Ook kunt u onderstaande documenten downloaden. Dit is een voorbeeldbrief die u naar de school kan sturen, samen met de brochure die door YFU is samengesteld met alle belangrijke informatie. Naast deze brochure kunt u op de website van het Nuffic meer informatie vinden over het onderwijsstelsel van uw uitwisselingsstudent. Als u het juiste land aanklikt kunt u een PDF-brochure downloaden van het betreffende land die u mee kunt sturen naar de school.

Zodra de plaatsing rond is vragen wij u dit online formulier in te vullen: 
Online formulier inschrijving school
YFU is dan op de hoogte van waar uw student naar school gaat en wie de contactpersoon is op de school.

Mocht u hulp nodig hebben bij de inschrijving, kunt u uw contactpersoon of het YFU-kantoor hiervoor benaderen.


Schoolplaatsing

De jongeren zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Zij worden vaak geplaatst in de 4e klas van de HAVO of in de 4e of 5e klas van het VWO. Ook 3 VMBO is mogelijk als de uitwisselingsstudent nog jong genoeg is. Het is gebleken dat deze theoretische opleidingen redelijk te doen zijn voor hen. Een eindexamenklas is meestal geen goede keuze, omdat de klasgenoten dan vaak hard moeten studeren voor het eindexamen, de lessen meestal al in april stoppen en er minder activiteiten worden georganiseerd (excursies). Sommige uitwisselingsstudenten passen juist beter op een MBO-opleiding. Dit hangt af van hun leeftijd, interesses en vooropleiding. Zijn ze 18 of ouder, dan moeten ze voor een MBO-opleiding wel schoolgeld betalen en dat ligt boven de 1000 euro. Mocht u dit overwegen, neemt u dan eerst contact op met het YFU-kantoor i.v.m. de mogelijk hogere kosten die niet binnen het YFU-programma vallen. Inschrijving op een HBO of universiteit is niet mogelijk.

Het is zeer zeker niet de bedoeling dat de studenten in een internationale schakelklas of op het tweetalig onderwijs terecht komen. Wel kunt u denken aan een speciale klas voor leerlingen die doorstromen uit een voorgaande opleiding. Het voordeel van zo'n klas is dat de leerlingen elkaar over het algemeen nog niet kennen en het dus makkelijker is om contacten te leggen.  


SCHOOLDOSSIER
YFU heeft van elke student een persoonlijk dossier bestemd voor school. Deze heeft u ontvangen en kunt u delen met de school zodat zij een idee krijgen van de interesses, resultaten en vaardigheden van de student. In het dossier staan onder andere de rapportcijfers van de afgelopen twee jaar, de favoriete vakken van de student en een evaluatie van een leraar. Dit kan helpen bij de keuze van een passend profiel en vakkenpakket. De hoeveelheid beschikbare gegevens over de student verschilt echter per land. Mocht de school nog aanvullende of specifieke informatie nodig hebben, dan kunt u of de school contact opnemen met het YFU-kantoor. Wij proberen deze gegevens dan alsnog te verkrijgen.


Boeken

Sinds enkele jaren zijn de boeken voor scholieren op het voortgezet onderwijs gratis en deze kunnen besteld worden in overleg met de school.

Dit geldt echter niet voor de jongeren die een MBO-opleiding zullen volgen. Voor de eventuele aanschaf van boeken kunt u misschien met de school een regeling treffen, waarbij uw student bijvoorbeeld de boeken van de school mag lenen. Denkt u eventueel ook aan de mogelijkheid van aanschaf van tweedehands boeken en verkoop aan het einde van de schooltijd.


Schoolkosten

Kosten van ouderbijdrage/schoolfonds worden gedeeltelijk door YFU betaald (tot een maximum van € 200,-). Voor deelnemers aan het scholierenprogramma geldt dat zij de schoolmaterialen en vervoer zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen, als de scholier buiten zijn/haar schuld om ver moet reizen naar school, kan YFU een deel van de trein- of buskosten vergoeden. Neem daarover contact op met het YFU-kantoor. Overige kosten, zoals stencils, abonnementen, schoolreizen of een werkweek, moeten de studenten zelf betalen. De studenten zijn in hun eigen land op de hoogte gesteld van deze kosten en weten dat zij hier voldoende geld voor mee moeten nemen.  
Wij verzoeken u de rekening van de school door te sturen naar het YFU-kantoor naar admin@yfu.nl. Wij zorgen voor de afdracht van de ouderbijdrage. U kunt het bedrag ook voorschieten en later bij ons declareren.


TERUG