Reisregels

Reisregels

Een YFU-uitwisseling is geen reisprogramma, maar studenten willen vaak wel iets van Nederland of andere Europese landen zien, als de kans zich voordoet. Reizen tijdens het uitwisselingsjaar is aan internationaal afgesproken regels gebonden. Soms is alleen toestemming van het gastgezin nodig, soms ook van YFU Nederland en de natuurlijke ouders. En sommige reizen zijn helemaal niet toegestaan.


Reizen met toestemming van het gastgezin

Voor de volgende reizen hoeft de student geen toestemming aan YFU te vragen, maar wel aan u als gastgezin:


  • Reizen in binnen- en buitenland samen met het gastgezin
  • Schoolreizen (georganiseerd door school en met toezicht) in binnen- en buitenland
  • Logeren bij vrienden in Nederland

Hierbij is het belangrijk dat YFU in geval van nood het gastgezin en de student binnen 24 uur kan bereiken. Breng ons dus altijd op de hoogte van de reisplannen. Stuur uiterlijk twee weken van te voren een mail en laat weten wanneer de student weg is, waar hij/zij verblijft en op welk nummer hij/zij bereikbaar is. 

Let op: de reizen dienen plaats te vinden in een weekend of tijdens een vakantie. Voor reizen buiten schoolvakanties en weekenden om wordt geen toestemming gegeven, ook niet als dit met het gastgezin is.

Let op: de verblijfsvergunning van de niet-Europese studenten geldt voor Schengen. Daarbuiten zijn soms extra documenten nodig; ook bijvoorbeeld in Groot-BrittanniĆ«. 


REIZEN MET TOESTEMMING VAN HET GASTGEZIN, YFU EN DE NATUURLIJKE OUDERS
Soms wil een student alleen op pad of met andere uitwisselingsstudenten samen. Voor reizen zonder school of gastouders is toestemming nodig van het gastgezin, YFU Nederland en ook de natuurlijke ouders. Dit geldt voor:


  • Reizen naar familie of vrienden in het buitenland
  • Reizen naar het buitenland (of binnen Nederland) met verblijf in een hotel, hostel of camping

Mocht u als gastgezin toestemming geven en er vertrouwen in hebben dat de student dit aankan, laat hem/haar dan onderstaande reisaanvraag invullen, waarin de reisplannen zo precies mogelijk worden omschreven. Dit formulier moet minimaal drie weken voor aanvang van de reis worden ingevuld, zodat er voldoende tijd is om de reisaanvraag goed te beoordelen.


Reistoestemmingsformulier


Als de student(en) bij vrienden of familie overnacht(en), wordt daar doorgaans toestemming voor verleend. Mochten ze in een hostel of andere accommodatie willen verblijven, dan geven  natuurlijke ouders daar vaak alleen toestemming voor als er een verantwoordelijke volwassene (21+) bij is. 

Let op: de verblijfsvergunning van de niet-Europese studenten geldt voor Schengen. Daarbuiten zijn soms extra documenten nodig; ook bijvoorbeeld in Groot-Brittanniƫ. Laat s.v.p. de student nog niets boeken totdat er contact is geweest met kantoor.

Ook voor deze reizen geldt dat ze dienen plaats te vinden in een weekend of tijdens een vakantie. Voor reizen buiten schoolvakanties en weekenden om wordt geen toestemming gegeven.


Reizen die niet zijn toegestaan

Studenten mogen tijdens de uitwisseling niet terug naar het eigen land, behalve in zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval. Zij mogen niet liften en nooit zelf een gemotoriseerd voertuig besturen. Voor alle reizen geldt dat ze dienen plaats te vinden in een weekend of tijdens een vakantie. Voor reizen buiten schoolvakanties en weekenden om wordt geen toestemming gegeven.

Reizen zonder toestemming van YFU of het gastgezin kunnen reden zijn voor verwijdering van de student uit het programma; resulterend in een vervroegde terugkeer naar het eigen land.


TERUG