Regelen

Regelen

Fiets 

Veel studenten zullen voor het eerst in hun leven de fiets als transportmiddel gebruiken en enkelen van hen zullen zelfs voor het eerst gaan fietsen. Houd er rekening mee dat een uitgeleende fiets, die gestolen wordt, niet (volledig) gedekt is door de verzekering van de student en dat ook YFU geen aansprakelijkheid heeft. Het is daarom belangrijk dat u uw kind inlicht over de verkeersregels in Nederland en dat het ook belangrijk is om de fiets op slot te zetten, om diefstal te voorkomen. 

Huisarts

Nadat de student in uw gezin is aangekomen is het handig om samen langs te gaan bij de huisarts voor een kennismaking. U kunt dan aan de huisarts vragen hoe en of hij wil dat de student wordt ingeschreven bij de praktijk. De student inschrijven als passant is ook een optie. Alle studenten zijn verplicht om een zorgverzekering te hebben of hebben anders de verplichte YFU verzekering.

TERUG