Regelen

Fiets 

Veel studenten zullen voor het eerst in hun leven de fiets als transportmiddel gebruiken en enkelen van hen zullen zelfs voor het eerst gaan fietsen. Houd er rekening mee dat een uitgeleende fiets, die gestolen wordt, niet (volledig) gedekt is door de verzekering van de student en dat ook YFU geen aansprakelijkheid heeft. Het is daarom belangrijk dat u uw kind inlicht over de verkeersregels in Nederland en dat het ook belangrijk is om de fiets op slot te zetten, om diefstal te voorkomen. 

Huisarts

Nadat de student in uw gezin is aangekomen, kunt u samen langs gaan bij de huisarts voor een kennismaking. U kunt dit ook nog even op zijn beloop laten en wachten totdat een huisarts nodig gaat zijn. Veel huisartsenpraktijken kiezen ervoor om de student in te schrijven als passant. Alle studenten zijn verplicht om een zorgverzekering te hebben of hebben anders de verplichte YFU-verzekering. Doorgaans zal hen gevraagd worden contact af te rekenen: dit bedrag kunnen ze later terugvragen bij de verzekering.

TERUG