Problemen

Alle gegevens van gastgezinnen en studenten die YFU ter beschikking staan worden benut om de student zo zorgvuldig mogelijk te plaatsen. Toch is het mogelijk dat er tijdens het verblijf van de student in uw gezin problemen ontstaan. Er zal dan met alle betrokken partijen worden gesproken om oplossingen te vinden. Vaak komt dan zowel het gastgezin als de student erachter dat ze hun verwachtingen en gedrag ten opzichte van elkaar moeten

bijstellen. Als de problemen niet meer op te lossen zijn, dan wordt er overgegaan tot overplaatsing van de student naar een ander gastgezin.
Bij problemen wordt direct contact tussen gastgezin en natuurlijke ouders ten sterksteafgeraden. Ervaring leert dat hierdoor zaken snel kunnen escaleren. Om problemen door o.a. cultuurverschillen te voorkomen, wordt er ook niet gecommuniceerd tussen gastouders en YFU van het zendende land. 

De YFU escalatieladder werkt als volgt:
1. Ga in gesprek met uw gastzoon/dochter
2. Werkt dat niet of ligt het te gevoelig, neem contact op met uw contactpersoon
3. Als dat nodig is schakelt uw contactpersoon een councelor in voor extra begeleiding
4. Contactpersoon informeert YFU Nederland (kantoor)
5. YFU Nederland informeert YFU van zendend land
6. YFU zendend land informeert contactpersoon / natuurlijke ouders

TERUG