Invullen

FileFlow invullen

FileFlow is het onlinesysteem waar YFU mee werkt en waar zowel studenten als gastgezinnen een profiel in aanmaken. Dit online profiel van uw student koppelen wij aan uw profiel als gastgezin, zodat de YFU-organisatie van het thuisland kan zien in welk gezin de student is geplaatst.  Deze informatie zullen zij dan ook delen met de student en diens natuurlijke ouders. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet omdat veel YFU-collega’s de plaatsing in uw gezin pas met de student en de natuurlijke ouders delen als uw profiel compleet is.
Zodra u zich heeft aangemeld als gastgezin wordt er een profielpagina voor u aangemaakt en wordt deze gekoppeld. Wij vragen u dit online dossier verder zelf in te vullen met behulp van de inloggegevens die wij per mail aan u verstuurd hebben.


IND FORMULIER INVULLEN
Niet-Europese studenten hebben een visum en/of een verblijfsvergunning nodig, waarvan de aanvraag via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat. YFU vraagt de visa aan. Voor het verkrijgen van een visum vraagt de IND gegevens van beide ouders van het gezin waar de student verblijft.
Mocht u een eenoudergezin zijn, dan vraagt IND de gegevens van deze ene ouder en dat van een kind uit het gezin. YFU ziet erop toe dat deze gegevens na de visumaanvraag vernietigd worden en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
U krijgt bij de eerste e-mail van kantoor een formulier met een tabel waar u deze gegevens in kunt vullen. Vult u uw persoonsgegevens s.v.p. zo nauwkeurig mogelijk in zoals vermeld in uw paspoort/ID-bewijs en deze moeten overeenkomen met de inschrijving bij de gemeente. Het is zeer belangrijk dat u deze gegevens spoedig invult en terugstuurt naar YFU. De student moet in het thuisland namelijk naar de ambassade toe en moet hierna enkele weken wachten op het visum. Het is daarom van belang dat YFU de verblijfsvergunning op tijd aanvraagt.
Na aankomst kunt u met uw student de verblijfsvergunning ophalen. De IND heeft loketten in de volgende plaatsen: Amsterdam, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle. U kunt uw voorkeur aangeven op het formulier met uw gegevens. Wanneer de gegevens van het gastgezin nog niet bekend zijn ten tijde van de aanvraag van het visum, wordt de ophaallocatie Utrecht. 


VOG

In het kader van de veiligheid voor onze studenten vragen wij voor al onze gastgezinnen een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij het Ministerie van Justitie. U hoeft zelf niks aan te vragen, u krijgt daarover vanzelf een mail van Justis met daarin een link naar de digitale aanvraag. U logt in met uw DigiD. Aan deze digitale aanvraag zijn geen kosten verbonden. Na de aanvraag ontvangt u de verklaring op papier op uw adres. Het is voldoende om YFU hiervan een (goede) scan of foto te sturen, het origineel kunt u behouden.

Naast de VOG vragen wij u een gedragscode te ondertekenen, waarbij u onderschrijft dat u zich zult houden aan geaccepteerde omgangsvormen en u niet schuldig zult maken aan grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook. Deze gedragscode ontvangt u per mail. Deze kunt u ondertekenen en terugsturen. 

Beide verklaringen dienen wij te ontvangen van ieder thuiswonend gezinslid van 18 jaar en ouder. Zijn er meerdere personen in uw huishouden 18 jaar of ouder, dan zult u van Justis meerdere mails ontvangen, voor zover mogelijk op naam van de specifieke persoon uit het gezin. Deze ontvangt u op het mailadres dat bij ons bekend is. 

TERUG