Gezin

Vooral in het begin zult u uw student als gast willen behandelen. Misschien door iets speciaals te eten, door uw gastkind wat extra aandacht te geven, of door uw dagelijkse manier van leven aan te passen. Dit kan heel goed zijn in de eerste week, omdat het uw gastkind de gelegenheid geeft zich thuis te gaan voelen. Probeert u echter uw student zo vlug mogelijk in uw dagelijkse levensritme, gewoonten, huisregels te laten delen. Ieder huis heeft zijn ongeschreven regels. Wees er zeker van dat uw student hiervan op de hoogte is.
Het gebeurt vaak dat het gastgezin vooral in het begin te hard van stapel loopt: veel uitstapjes en bezoeken,  heel veel vragen.... Uitstapjes en vragen horen erbij, maar gun uw student even de tijd om alles te verwerken, op adem te komen en alle nieuwe indrukken te verwerken. Het kan best zijn dat uw student op zekere dag vraagt om niet mee te hoeven met een uitstapje dat juist voor hem/haar was bedacht. Wees niet boos, het is een eerste blijk van zich thuis voelen: eigen kinderen vragen zoiets, vreemde bezoekers niet. De studenten willen graag deel uitmaken van uw gezin en dat houdt onder meer in dat zij op dezelfde manier als uw andere kinderen aangesproken willen worden als ze iets verkeerds hebben gedaan. Behandel uw student als een eigen kind. Maak uw gevoelens en eventuele kritiek duidelijk, zoals u dat bij uw eigen kind ook zou doen. Ongetwijfeld zal uw student het soms moeilijk hebben. Als u merkt dat uw gastkind vermoeid is of heimwee heeft, probeer hem/haar dan gerust te stellen. Het feit dat u begrip toont, steunt uw gastkind en zal helpen bij de aanpassing. Het is belangrijk dat uw student het gevoel heeft dat allerlei zaken met u besproken kunnen worden.

Culture shock

Onze normen, waarden en gewoonten ten aanzien van zaken als goed gedrag, goede manieren, opvoeding, moraal, fatsoen en familieregels zijn ongetwijfeld niet dezelfde als die van de uitwisselingsstudent. Uw gastkind moet zich een heel nieuwe manier van leven en gedrag eigen maken in betrekkelijk korte tijd. Er kunnen dan dingen gebeuren die leden van het gastgezin irriteren of verbazen, terwijl ze voor de student heel normaal zijn. U kunt de cultuurverschillen ontdekken door te vragen naar de gewoonten van de student. Daarnaast kunt u uitleggen welke waarden en gewoonten er in Nederland en in uw gezin bestaan. Het is belangrijk om de student duidelijk te maken welk gedrag in Nederland, of voor u, onaanvaardbaar is. Het is geen kritiek op de student of op het land of gezin van herkomst; deze informatie is noodzakelijk voor de aanpassing aan het leven in Nederland en in uw gezin. Het mooie van uitwisseling is dat iedereen van deze ervaring veel leert.
Het kan gebeuren dat het voor de student ineens te veel wordt: de vreemde taal, alle nieuwe indrukken, nieuw gedrag aanleren, allemaal nieuwe mensen ontmoeten die je na een tijdje niet meer uit elkaar kunt houden, noem maar op. Uw gastkind kan dan het gevoel krijgen het allemaal niet meer te willen, is alleen maar moe, kan geen Nederlands meer horen en wil zich niet meer aanpassen. Uw student heeft dan last van een "culture shock".
Dit is een veelvoorkomend verschijnsel en het is dan goed om uw gastkind even wat adempauze te geven. Vaak hebben studenten in zo’n situatie behoefte om op zichzelf te zijn, om even niets te hoeven en veel te slapen. Het is heel normaal dat mensen die in een nieuwe cultuur leven zich slechts tot een bepaalde grens kunnen aanpassen en nieuwe dingen om zich heen kunnen accepteren. Bij overschrijding van zo'n grens is hun aanpassingsvermogen even nihil; na een tijdje komen ze er overheen en kunnen ze hun nieuwe leven weer opnemen.


TERUG