Training voor gastgezinnen

Tijdens de eerste dagen van het Post-Arrival Orientatie kamp geven we de studenten een introductie over de integratie in de Nederlandse samenleving en een aanzet tot het leren van de Nederlandse taal. Ook bespreken we de regels die YFU aan de uitwisseling stelt.Op de laatste dag van het kamp zal er voor de gezinnen die nog geen gastoudertraining hebben gevolgd, een programma worden aangeboden gericht op uw rol als gastouder om u een stevige basis te geven voor deze uitwisselingservaring. Een jaar lang iemand uit een andere cultuur in uw huis opnemen is een leuke en verrijkende ervaring, maar het vraagt ook het nodige. Hoe beter u daarop bent voorbereid, hoe waardevoller de ervaring zal zijn. 

Programma

De training begint op zaterdag 17 augustus om 09:30u. Gezinnen die al eerder aan de gastgezinnentraining hebben meegedaan, zijn vanaf 12.30u welkom om aan te sluiten bij een gezamenlijke lunch. Aan het eind van de bijeenkomst geven wij u een indruk van hetgeen behandeld is tijdens de oriĆ«ntatie en met u van gedachten wisselen over hoe ondersteuning te verlenen bij het aanleren van de Nederlandse taal. Ook worden er enkele procedures met u doorgelopen (o.a. verblijfsvergunning, verzekeringen). Rond 16.00u zal de bijeenkomst afgerond worden, waarna u samen met uw gastzoon/-dochter huiswaarts keert. In principe is het hele gezin welkom op deze dag. De meegekomen gastbroers/-zussen kunnen kiezen of zij aan het programma met de gastouders meedoen of met de uitwisselingsstudenten. Houdt u er rekening mee dat er geen kinderopvang zal zijn voor kleine kinderen.