Eerste contact

Het eerste contact met de student

U hebt het persoonlijke dossier van uw toekomstige gastkind ontvangen en uw gegevens zijn doorgestuurd naar hem of haar. De eerste contacten kunnen alvast gelegd worden en u kunt elkaar al een beetje leren kennen. Voor u waarschijnlijk net zo spannend als voor uw gastkind. 

In het persoonlijke dossier kunt u meer lezen over het gezin, de hobby’s, de schoolresultaten en de medische gegevens van uw toekomstige gastkind. Het is wel verstandig om er rekening mee te houden dat de gegevens die in het dossier staan enigszins veranderd kunnen zijn op het moment dat u elkaar ontmoet; een blonde Zweedse heeft haar haar rood geverfd of de zwemlustige Argentijn heeft een chloorallergie gekregen.

TERUG