Early return

Early return wil zeggen dat de student vervroegd terugkeert naar het land van herkomst. Studenten kunnen zelf het besluit nemen om terug te gaan, bijvoorbeeld vanwege ernstige heimwee of schoolexamens. Deze vrijwillige terugkeer wordt Voluntary Early Return genoemd. Het kan ook gebeuren dat de student wordt teruggestuurd door YFU, bijvoorbeeld na overtreding van de YFU-regels. Elke vorm van wangedrag kan dit ten gevolg hebben. Het terugkeren van een student gebeurt nooit zonder overleg met de eigen ouders en YFU in het zendende land.

TERUG