Ik word gastgezin

"Leven met een uitwisselingsstudent in huis betekent vaak het begin van een intense vriendschap. De student groeit in vele opzichten, maar ook het gastgezin wordt rijker door het intensieve contact met een andere cultuur en andere gewoonten."

- Gastvader Gert-Jan

Uw hart en huis openstellen voor een YFU-student geeft een andere kijk op de wereld, kostbare herinneringen en een nieuw familielid voor het leven!

Dit is de kans om jullie tradities en gebruiken te delen en tegelijkertijd te leren over een ander. Het in huis verwelkomen van een uitwisselingsstudent is een bijzondere ervaring waar de hele familie energie van krijgt. Het biedt het gezin internationale ervaring zonder het huis te hoeven verlaten.

Alle gezinsleden:

  • Zijn ambassadeur door gewoon zichzelf te zijn
  • Creëren samen herinneringen die een leven lang bijblijven
  • Zijn van grote invloed op het leven van de uitwisselingsstudent
  • Maken het voor iedereen mogelijk om wereldburger te zijn
  • Leiden een “buitengewoon” dagelijks leven

7 Redenen om gastgezin te worden

1. U laat de droom van een uitwisselingsstudent uitkomen en bent van grote invloed op iemands leven

2. U leert een andere cultuur en taal kennen vanaf uw eigen keukentafel. Het biedt een bredere kijk op 

de wereld zonder het huis te hoeven verlaten.

3. U leert kijken door de ogen van een ander naar uw eigen gezin en leven. Uw dagelijks leven is 

buitengewoon interessant voor een uitwisselingsstudent

4. Uw eigen kinderen groeien ook tijdens dit jaar en leren meer begrip te hebben voor andere culturen

5. Een uitwisselingsstudent brengt gezelligheid en leven in de brouwerij. Het is een verrijking van uw gezin!

6. U ziet Nederland door andere ogen en herontdekt uw eigen land.

7. U bouwt een bijzondere band op voor de rest van uw leven met mensen van over de hele wereld!

Wie Zijn onze studenten?

Elk jaar komen er studenten uit Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië naar Nederland. Zij zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De meeste studenten komen voor een schooljaar (11 maanden, van half augustus tot eind juni). Maar YFU ontvangt ook studenten voor een semester (5 maanden) of een trimester (3 maanden). Ook komen er ieder jaar een aantal winterstudenten voor een jaar of semester naar Nederland. Zij arriveren in januari en vertrekken eind juni of eind december weer naar hun thuisland.

Al deze uitwisselingsstudenten gaan naar een lokale middelbare school, een enkeling kiest voor een ROC. De student is zelf verantwoordelijk voor schoolkosten en is hierover voor vertrek vanuit het thuisland geïnformeerd.

HOE BEREIDT YFU U VOOR OP HET GASTOUDERSCHAP?

Deze voorbereiding gaat in 4 stappen.

  1. Na de selectie van u als gezin en van de student die u wilt verwelkomen, ontvangt u een persoonlijk dossier van de student. Hier staan al zijn/haar contactgegevens in, om voor aankomst al kennis te maken.
  2. U ontvangt de website link van het reference book voor gastgezinnen waarin al onze kennis van tientallen jaren is gebundeld en waar u alle veelgestelde vragen terug kan vinden.
  3. Tijdens het oriëntatie kamp van het gastkind woont u een YFU informatiebijeenkomst bij. Hier ontmoet u andere gastouders en bespreken wij voorkomende situaties en oplossingen. Ook leert u hoe u uw gastkind kunt begeleiden in momenten van heimwee en cultuurschok.
  4. Gedurende de hele uitwisseling is uw contactpersoon uw eerste aanspreekpunt, u kunt bij hem/haar terecht voor vragen.

Op dit moment hebben al onze scholieren van schooljaar 2019-2020 een gastgezin.

Deze scholieren komen in augustus 2020 naar Nederland.

WAAROM YFU?

Als lid van de het internationale YFU-netwerk organisatie kan YFU Nederland terugvallen op 60 jaar ervaring (link naar artikel/pagina) op het gebied van studentenuitwisselingen. YFU heeft een samenwerkingsverband met 42 landen die als partners vertrouwelijk samenwerken en dezelfde kwaliteitswaarden omarmen met intensieve voorbereiding en internationale kampen.

Sinds de start in Nederland, in 1958, is de ondersteuning die ons wereldwijde netwerk en onze vrijwilligers aan de studenten en de gastgezinnen bieden altijd ons handelsmerk gebleven.

HOE MELD IK ME AAN?

De eerste stap is dat u zich inschrijft. Vervolgens neemt de contactpersoon in uw regio contact met u op voor een kennismaking -door middel van een tevens selectiegesprek. De contactpersoon helpt een student te kiezen, op basis van factoren die voor uw gezin belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan hobby’s, sport en karakters.

Gastgezinnen krijgen van YFU geen vergoeding. YFU is een non-profit organisatie met als doel dat gastgezinnen de uitwisselingsstudent opnemen als een eigen broer of zus, als eigen zoon of dochter. Voor YFU is het belangrijk dat gastgezinnen een student verwelkomen, omdat zij oprecht geïnteresseerd zijn in de student en diens achtergrond.

WAT WORDT ER VAN EEN GASTGEZIN VERWACHT?

Dat de uitwisselingsstudent als een eigen kind in het gezin opgenomen wordt. Dit betekent dat het kind meedraait in het gezinsleven. Hieronder valt:

Kost en inwoning.
Contact op te nemen met een middelbare school om de student daar in te schrijven. Indien gewenst kan een vrijwilliger daarbij helpen.
Dat u aandacht, liefde en ruimte heeft voor uw gastkind. Hoe groot die ruimte is, is betrekkelijk. Zoals één van onze gastouders zegt: “Als je ruimte hebt in je hart, vind je altijd ruimte in je huis!”
Voor zak- en kleedgeld en schoolkosten zijn de studenten zelf verantwoordelijk.

Uw naam

Adres

Contact

Persoonlijke informatie

Naam partner

Persoonlijke informatie

Kinderen? Zo ja, hoeveel?*

Huisdieren? Zo ja, welke?*

Wat is uw motivatie?

Loading
You have errors. Please check your entries above!